mirsad_d
Participant
    Post count: 4000

    U prvom redu do Fikrete Arnautlije sjede Suada Durmišević,Jasmina Delija(Šizijeva sestra)

    U pozadini do vitrina stoji Golić ? (doktora Golića sestra)
    A ovaj u šarenom džemperu mi je poznat. Radio je u Rotex, kuća mu je kod Rajak Slaviše.