Elvedin Zukić
Participant
    Post count: 5

    na slici je Zulfo Zukić, zahvaljuje se i pozdravlja svoju skolsku raju :)