MINI-MORIS
Participant
    Post count: 78

    Posto vidjeh Avdu Gaziju moju fameliju preko njegove supruge Nure,zelim predati rhmet njegovoj dusi.A.Gazija je bio i ostao tetak mojoj mami Raziji,tako dasam Avdu A.R-tile ija sam zvao tetak.