behar
Participant
  Post count: 514

  Osveta…

  Ustao sam teško,
  A bolje da nisam,
  Tog prokletog jutra,
  Što mi dušu uze.

  Probuđen granatom,
  Iz dušmanske ruke,
  Kroz prašinu sivu,
  Smrt u sobu uđe.

  Brži sam od vjetra,
  Dok ka šumi trčim,
  A ni svjestan nisam,
  Pobjeći ne mogu.

  Dim se nebu vije,
  Šuma bolno huči,
  Usnula mi majka,
  Ostade u kići.

  I dok bolno vrište,
  Ja skamenjen stojim,
  Pomoći ne mogu,
  Najmilijim svojim.

  Čovjek više nisam,
  Kao zvijer sam neka,
  Što strpljivo šuti,
  Na osvetu čeka.

  12-11-2007 **BEHAR**