Mustafa
Participant
    Post count: 8282

    PAR svjezih informacija:

    – Univerzitet fakulteta u Sarajevu je dobio dopis i dao dozvolu za akciju, te proslijedio na sve fakultete u Sarajevu. Na nekim je vec uveliko pokrenuta akcija, dok se na nekim ceka potpis dekana.

    – Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo je takodjer poslalo svim srednjim i osnovnim skolama u Sarajevu obavjestenje da se pokrenu akcije prikupljanja novca.