mirsad_d
Participant
    Post count: 4000

    Mr.Eldina Pleho

    Eldina Pleho iz Rogatice diplomirala je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Također je magistrirala Evropske studije u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije. Zaposlena je u Centru za istraživačko novinarstvo na poziciji novinara istraživača već petu godinu, a radila je i na projektima za Organized Crime and Corruption Reporting Project kojeg finansira UN. Također je radila na projektu Media Plan Instituta o ulozi štampanih medija u BiH, kao i na projektima Asocijacije Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije. Članica je i Političkog savjeta ACIPS-a. Dobitnica je i nekoliko međunarodnih nagrada.