mirsad_d
Participant
    Post count: 4000

    NEZIM HALILOVIĆ(MUDERIS)

    Nezim Halilović (Muderis) je rođen u Žepi (Općina Rogatica), 15. marta 1965. godine, gdje je završio osnovnu školu, a od 1979. do 1980. upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, koju završava 1983. godine. Nakon odsluženja vojnog roka upisuje se na Al-Azhar, gdje diplomira 1991. godine na Fakultetu arapskog jezika – odsjek arapske književnosti. Postavljen je za imama Repovačke džamije u Konjicu, augusta 1991. godine, da bi od januara 1992. godine, do septembra 1997. godine, obavljao dužnost glavnog imama u Konjicu. U periodu rata u BiH bio je komandir DIC Muderris i komandant 4. Muslimanske slavne brigade. Dva puta ranjavan i dobitnik ratnih priznanja: Zlatni Ljiljan i Grb sa Zlatnim mačevima. Demobilisan augusta 1996. godine, na lični zahtjev, sa činom pukovnika. Od septembra 1997. godine do sada na dužnosti direktora Vakufske direkcije BiH. Član Glavnog odbora SDA BiH. Bio član Parlamenta BiH u periodu od 1997. do 1999. Član Rijaseta IZ-e, po službenoj dužnosti i hatib džamije Kralj Fahd (Najveća džamija na Balkanu). Oženjen i otac četvero djece dvije kćerke i dva sina.