Zambi
Participant
    Post count: 898

    Od dana formiranj
    a Odreda Izviđača,oni su uvijek imali problem sa finansijama,iako su bili naslonjeni na SOFK-u i mali dotaciju ona je bila nedovoljna za pokrivanje velikog broja aktivnosti i akcija koje su bile u kalendaru SIBiH-a i SIJ.Uvijek smo bili u situaciji da tražimo način kako doći do novca kako bi mogli odgovoriti potrebama kalendara akcija.Aktivnosti su se vodile u pravcu organizovanja akcija prikupljanja sekundarnih sirovina,čišćenjem gradskih zelenih površina i sl.Ovakav način za dopunsko finansiranje smo naslijedili i naučili od starijih članova koji su do našeg vremena napravili zbilja dosta,po pitanju masovnosti organizacije,značajno mjesto u SIBiH I SIJ,poštovanju članova i ugledu organizacije,sigurnosti roditelja da su im djeca na pravom putu.Nije se moglo desiti da Izviđač ili Planinka dolaze na sastanke u Odred ako su imali slabe ocjene u školi,pod budnim okom Štaba Odreda su bili svi članovi organizacije,ako je bio problem oko nekog predmeta radili su se kružoci gdje je objašnjavana i pokazivana materija koja je bila ne jasna odnosno donosila loše rezultate.

    Prvi Predsjednik Saveza Izviđača Jugoslavije bio je Josip Broz Tito.Za deset godina izuzetnog rada Odred Izviđača “Ragib Džindo”Rogatica nagrađen je sa Zastavom Odreda koja je bila dar od druga Tita,29.11.1968 godine Zastava je predata u ruke Mehe Agića -Šefa.Veliko priznanje,veliki ponos ondašnje Rogatice bili su naši Izviđači.Sama činjenica da to priznanje je dobio naš odred u regiji,pa i činjenica da je bilo i starijih Odreda u BiH dokazuje vrijednosti priznanja.Tu Zastavu smo čuvali kao zjenicu,a sada sam u potrazi za njom,Želim da je nađem i da je izvisim na svojoj kući jer je ona kao hamajlija.