Teva
Participant
    Post count: 8872

    Vijest (poruka) sa KRATKIH PORUKA

    x Kemo : Evo me kratko,ukro pc od doktora, da vas sve pozdravim i selmim i , zahvalim na lijepim rijecima podrske.