Mustafa
Participant
    Post count: 8282


    [b]U ovoj zgradi Hamdije Jamakovica na Mejdanu u Rogatici 1941 i pocetkom 1942 godine nalazio se Partizanski dom. Pored znacajnih omladinskih aktivnosti, Partizanski dom su posjecivali Rodoljub Colakovic, Edvard Kardelj, Slavisa Vajner Cica, Mujo Hodzic, Camil Dzindo, Sahin Sahinpasic, Janko Jolovic i drugi…
    (Fragmenti zivota)[/b]

    Teufik Muftic, najmladji borac Muslimanskog partizanskog bataljona. kad je 1942 god. stupio u partizane imao je svega 13 godina. (Fragmenti zivota)[/b]