Ida
Participant
  Post count: 105

  Nastavak uplata
  Almasa Čolić 10
  Ševala Čohodar 10
  Kadra Tanković 20
  Dijana i Nurko Omeragić 30
  Dalila i Irfan Lihić 70
  Alma i Enes Poljaković 50
  Seida i Sejdalija Bradarac 50
  29.04.2013. A.P. uplata na Unicredit banku 50
  SALDO 821,40