Ida
Participant
  Post count: 105

  2013 uplata
  ostatak iz 2012 711,4
  Salko Čano 50
  Uzeir Čano 50
  Anes Čohodar 10
  Ismet i Muhamed Ajanović 50
  Ahmed Ajanović 10
  Fehim Ajanović 10
  Amir Bušatlija 50
  Nadžija Bušatlija 50
  Hidajeta Pašić 20
  Kasim Dobrača 100
  Mustafa Fejzić 50
  Abdulah Fejzić 50
  Senija Jusić 20
  Amra Turohan 20,00
  Muhidin Behlulović 50,00
  Ermin Pavica 1 rata -500
  Šefika – Fika Lemezan 10
  Hajra Ajanović 20
  Behka Nalbantić 20
  Zejnil Ajanović 20
  Murveta Konaković 40
  Naima Ajanović 10
  Nihad Ajanović 10
  Alma Šišić 10
  Minka Čavalić 10
  Vildana šahinpašić 10
  Advija Šehić 10
  Benisa Muftić 10
  6 cijevi za put mezarje Nišani -300
  bager za put -150
  Stanje 531,40 KM
  Ako smo bilo koga zaboravili unijeti na spisak slobodno nas kontaktirajte na ecosaida@gmail.com
  Račun za uplate u BiH za KM je 3389102500557379
  Primalac Aida Ajanović, Sarajevo
  Sve informacije i pitanja na ecosaida@gmail.com
  Slike – prvo košenje Careva džamija