Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  0 – 24 S u D – 24 sata u danu – Tačno
  1 – 30 S u A – 30 slova u azbuci – Tačno
  2 – 7 D u N – 7 dana u nedelji – Tačno
  3 – 7 S Č – 7 svetskih čuda – Tačno
  4 – 12 Z u H –
  5 – 52 K u Š (B Dž) – 52 karte u špilu (bez džokera) – Tačno
  6 – 4 S na S G – 4 S na srpskom grbu – Tačno
  7 – 18 R na G I –
  8 – 5 P na S – 5 prstiju na stopalu – Tačno
  9 – 90 S u P U – 90 stepeni u pravom uglu – Tačno
  10 – 32 je T u S F na kojoj V S –
  11 – 15 I u R T – 15 igrača u ragbi timu – Tačno
  12 – 3 T na T –
  13 – 11 I u F T – 11 igrača u fudbalskom timu – Tačno
  14 – 12 M u G – 12 meseci u godini – Tačno
  15 – 29 D u F u P G – 29 dana u februaru u prestupnoj godini – Tačno
  16 – 365 D u G – 365 dana u godini – Tačno
  17 – 52 N u G – 52 nedelje u godini – Tačno
  18 – 9 Ž od M – 9 života od mačke – Tačno
  19 – 60 M u S – 60 minuta u satu – Tačno
  20 – 23 P U u LJ T
  21 – 64 P na Š T – 64 polja na šahovskoj tabli – Tačno
  22 – 100 G u V – 100 godina u veku – Tačno

  REZULTAT 17