Zambi
Participant
    Post count: 898

    Sabur moj Keva,danas sam opet kontaktirao Ministarstvo za raseljene,doći će brate i tvoj red vrlo brzo.Molim te sačuvaj to malo zdravlja,svoju Dadu i prncezu Ajlu.