Zambi
Participant
    Post count: 898

    Gospodin Šukalo nam je poslao upozorenje,koliko ćemo ga shvatiti to je do nas.Ima dosta primjera gdje su se naši sunarodnici u prijavama PFRN-obrazac poreske prijave izjašnjavali u rubriku “ne koristi se”,mnoge takve prijave sam cijepao i popunjavao nove,jer sa tim su se odricali svoje babovine i djedovine,onda ima i onih koji uopšte nežele da podnesu poresku prijavu,sa odgovorom da ih” ne interesuje”S razlogom govorim da je upozorenje Gos.Šukala na mjestu i da bi trebalo dobro razmisliti i pokrenuti se da se imovina prijavi.