Zambi
Participant
    Post count: 898

    Tada ispuzim iz ćete čete i imam šta vidjeti,zgrada pješadiskog bataljona prepolovljena daleko od mene 35 metara .Zgrada koja je dominirala u Zaliku preko puta kasarne prepolovljena.Puca se iz kruga kasarne iz pješadiskog naoružanja nasumice.Ovde ću stati opisao sam samo pet minuta.
    Šele želim da te postavim u par situacija iz kojih ćeš vjerovatno naći odgovore po pitanju mene