Zambi
Participant
    Post count: 898

    U pravu si,mešetarenje je počelo preko leđa naroda,samo da se tim našim mešetarima nestuži,narod je kivan,prevaren,nesiguran.Više niko nikome nevjeruje.Možda malo optimizma u vezi malog Dejtona koji će biti ovih dana na Butmiru,dolaze Likovi sa Maredbom uzmi ili ostavi samo se stanje u Bih mora rapidno mijenjeti,ali im svakako treba poručiti tvoju poruku ,ako smijem biti sloboda n pa da ova poruka glasi:

    Gospodo političari,dobro zapamtite,da Tabut nema gepeka.