behar
Participant
  Post count: 514

  NA PRAVI PUT SAM TI MAJKO IZAS´O

  Skender Kulenovic

  Mati moja:
  Stabljika krhka u saksiji.
  pod strehom pitoma kumrija.
  Vijek u cetiri duvara.
  Celo na zemlji pred
  svojim Allahom
  velikim i milosnim.
  Derviš s tespihom u tekiji.

  U mejtefu,
  u žutoj sufari i bijeloj bradi hodžinoj,
  ovaj i onaj svijet ugleda:
  Po kosi osjeti rosu meleća,
  na uhu crni šapat šejtana,
  u srcu prelest saraja džennetskih
  i stravu vatara džehennemskih,
  pred očima čengel strašnog Azraila
  što dušu vadi iz žila roba Božijeg.

  Djevojkom,
  s ledenog Šumeća pod kućom vodu je grabila đugumom
  i preko sokaka, zavrnutih dimija,
  rumenim je listovima trepetala
  kaldrmom grbavom pod kućom
  mokrim je nanulama klepetala
  od muških je očiju bježala:
  čista da dođe onome koji joj je zapisan,
  kadifa bijela i kap rose sabahske
  na njegov dlan.

  Na dan
  petput je od svog Allaha iskala
  taj da joj bude
  mlad i pitom
  k’o softa
  i k’o kadija
  pametan.

  Uz sokak ga je kroz mušebak snivala.
  Srmom i jagom u čevrme slivala.
  Svilom iz grla, podnoć ga zazivala:
  “Koliko je duga zima bila….”

  Na pjesmu: mjesečinu,
  na dlanove: čaške rumene Allahu otvorene,
  Allah joj njezin,
  na dlanu svoje milosti,
  spusti sa njezine zvijezde sudbine
  duvak paučinast, ucvao zlatima
  bogatu udaju:
  Te ićindije,
  Đugum i mladost iz ruke joj ispade i Šumeće ih odnese:
  fijaker stade pred avlijskim vratima,
  siđoše jenđije.
  Grlo i koljena britka strijepnja presječe.
  Srce glomnu.
  Glava prekrvi.
  “Tako ti velikog straha i milosti,
  on da mi bude dobar i ugasan
  i ne odmiči me u daleku tuđinu,
  i ne prepusti me zlojedoj svekrvi!”

  Premrlo krto joj tijelo
  U feredžu,
  u kabur tijesan, slijep, zagušljiv
  staviše.
  K’o ranjeniku,
  Glavu joj bijelim tulbentom
  Zaviše.
  K’o s ovim svijetom,
  s rodnom se kućom i Šumećem,
  u Šumeću suza, majci na prsima,
  rastajala.
  K’o mejita,
  obeznanjenu je u fijaker unesoše,
  i dva je ata,
  k’o na onaj svijet,
  zanesenu ponesoše
  i k’o kadifu bijelu i kap rose sabahske
  mom je ocu
  donesoše.

  Usnom i čelom,
  tri nove ruke poljubi:
  svekru, svekrvi, njemu.
  I kako tada sakri pred njim oči,
  nikad mu više u njih ne pogleda.

  Nit joj bje softa, niti kadija !

  Pred svitanja,
  prigušljiv dah i lampu,
  uz mrtvi sokak
  batrgav mu je korak osluškivala.
  Pjanom,
  kundure mu obljuvane odvezivala.
  Stranca,
  pitomošću srne zalud ga je prodobrivala.

  Voskom podova i mirisom mivene puti,
  svjelinom odaja i grla,
  kajmakom na kahvi,
  cimetom jela i tijela,
  zalud ga je, zalud dočekivala:
  Sljepočnice nikad joj ne dodirnu
  dlanovima dragosti,
  već je istrga klještima požude.

  Poslije svakog poroda,
  šamijom se mrkom podnimljivala.
  Zelene nokte
  u tjeme joj je svekrva zarivala:
  Bez njenog pitanja
  ne dahnu.
  U četiri tupa duvara klonulo je othukivala
  “Golemo nešto, golemo sam ti skrivila”- Allaha je
  zazivala – svakog klanjanja.

  Na tespih žuti suze ćehlibara,
  na žute usne: zapis koji šapće,
  na dlanove: žuta, Allahu otvorena sureta,
  Allah joj njezin,
  prstom svoje milošte,
  otrese sa njene zvijezde sudbine
  rosu vedre rumeni
  nur u pomrčinama:

  Te noći,
  ja joj se rodih: sin ko san!
  Izažeh joj se iz krvi:
  Bijeh joj razgaljenje u grčinama
  Odlomih joj se od srca:
  Bjeh joj krna bakarna preranim sjedinama.
  Bjeh joj sunce u cetiri duvara.
  Hasis tupim mozdinama.

  Ko pjenom smijeha,
  sapunicom je omivala butice mi rumene,
  ko u dusu,
  u pamucne me uvijala pelene.
  Dojkom ko hurmom
  na usta mi je u besici slazila.
  Ko u svoj uvir,
  na dojku je uvirala u mene.

  Nad dahom mi je strepila ko jasika.
  Da joj ostasam – Allaha svog je molila –
  ko jablan uz vodu,
  i da joj ubijelim,urumenim
  ko djevojka pod samijom,
  i da joj upitomim
  ko softa pod ahmedijom
  da joj ne budem kockar ni pijanica,
  nego sve skole da joj izucim,
  i da joj budem
  ucevan
  i ljudevan
  i kucevan,
  i da se procujem u sedam gradova
  pa da me onda na glasu kucom ozeni,
  pticom iz kafeza,
  koja ne zna na cem zito,
  na cem vino raste,
  o kojoj se prvi momci izlaguju
  petu da su joj i pletenicu vidjeli,
  o kojoj krmeljive ebejke sapucu
  ko o sehari mirisnoj zakljucanoj.
  Kucom i dusom
  mir i bogatstva da joj rasprostrem,
  kucu i dusu
  bajramskim slastima da joj zalijem,
  pa kad joj se vratim iz carsije,
  podvoljak da mi udobrovolji
  sofrom raspjevanom,
  nevjestom sjetovanom,
  a kad joj od srece i godina
  ohlade kapci ocinji,
  ja,vid joj ocinji,
  na svojim da je rukama,
  sretnu i mrtvu,
  u kabur meki polozim
  ko u dusek dzennetski,
  zemlji i Allahu njezinom
  da je predadnem pravednu…
  A trut begovski i rakija,
  u ocu muska pomama
  – kucni hajduci vukodlaci –
  kucu i dusu joj ko vode rastakahu,
  dok jedne noci dodje poplava,
  odnese zemlje i kmetove,
  a zadnji dukat,sto joj ostade,
  zadnje zrno bisera,
  zadnji cilim
  pojede
  rz begovski bezruki i glad bezoka:
  Rodnu kucu prodasmo
  i gola cerga postasmo,
  plasljiva,kirajdzijska…
  Od tespiha su joj jagode drvenile.
  Od aminanja joj usnice mavenile.
  Ko trulez slezenu
  memla joj je progrizala zelena
  dva zuta obraza u cetiri siva duvara.
  Pijavica gladi
  tjemena nam je nesvjesticom sisala.
  A ona,
  ko zemlja pregladnjela,
  u zile sinu-jablanu svoj zadnji sok je brizgala:
  Od starog zara haljine mi skrojila
  da joj u skoli ne krijem golih laktova,
  a kad joj se vracah s knjigama,
  s gladju u mozgu,
  sa zimom pod noktima,
  dva mi je promrzla krompira gulila
  i nekakvu mi pticu bajala
  koja je pjevala kad joj je bilo najgore:
  Samo da jednom kucu i srce joj napunim
  i na put pravi da joj izadjem…