behar
Participant
  Post count: 514

  Ne vjeruj…
  ________________________________________
  Ne vjeruj u moje stihove i rime
  Kad ti kazu, draga, da te silno volim,
  U trenutku svakom da se za te molim
  I da ti u stabla urezujem ime –
  Ne vjeruj! No kasno kad se mjesec javi
  I prelije srmom vrh modrijeh krša
  Tamo, gdje u grmu proljece leprša
  I gdje slatko spava naš jorgovan plavi,
  Dodji, cekacu te! U casima tijem,
  Kad na grudi moje priljubiš se cvršce,
  Osjetiš li, draga, da mi t’jelo dršce,
  I da silno gorim ognjevima svijem,
  Tada vjeruj meni, i ne pitaj više!
  Jer istinska ljubav za rijeci ne zna,
  Ona samo plamti, silna, neoprezna
  Niti mari, draga, da stihove piše

  Aleksa Santic