Teva
Participant
  Post count: 8872

  Sa fb od Sabina Ceskin

  ZNAS LI PRIJATELJU KAKO MIRISE SARAJEVO?

  Miriše Sarajevo poput prelijepe stidljive djevojke.
  Poput stare hanume sa Vratnika.
  Miriše šamijom moje nane.
  … Miriše somunom ramazanskim.
  Miriše Tabijom i barutom topa tabijskog.
  Miriše Miljackom, Bembašom, ćuprijama.
  Miriše bolan prijatelju, osjeti i ti malo.
  Miriše džamijom i minaretom, miriše crkvom,
  Sinagogom i sahat-kulom starom.
  Miriše Saračima i Kovačima, Sedrenikom i Bistrikom.
  Miriše prijatelju, stani malo pa miruhni.
  Miriše vodom sa Sebilja i drugih česmi.
  Miriše ćevapima, burekom, sirnicom, krompirušom.
  Miriše kahvom prženom, osjetiš li ?
  Miriše bakrom i kalajom, miriše kaldrmom.
  Miriše ljudima stranim i domaćim, poznatim i nepoznatim.
  Miriše prijatelju Sarajevo i krvlju i suzom,
  Suzom majke koja je sina dala
  Da bi ti danas mogao mirisati Sarajevo.
  Zato stani pa duboko udahni,
  Osjetit ćeš još više nego što ti rekoh,
  Jer još više i ljepše miriše Sarajevo
  Prijatelju moj.