Bubelino
Participant
    Post count: 78

    Sigurno su se neki već zapitali zašto pišem o ovom listu!!!
    Evo zašto: u zadnjem broju lista ˝Globus˝(oktobar 2008. godine), na strani 18.-19. štampan je tekst pod nazivom Rogatica