Mare
Participant
  Post count: 1546

  SABAN (ar.)-osmi mjesec
  SACIR (ar.)-koji se Allahu cesto zahvaljuje
  SAHIN (perz.)-soko
  SEFIK (ar.)-saosjecajan,brizljiv ,njezan
  SEFKET (ar.)-samilost,brizljivost,njeznost
  SEMSO ,SEMSUDIN (ar.)-suncevo svjetlo,zlato
  SERIF (ar.)-ugledan,cestit,slavan,plemenit
  SEVAl (ar.)-deveti mjesec
  SUKRIJA (ar.)-koji se zahvaljuje,blagodaran ,

  TAHIR (ar.)-cist,neporocan,nevin
  TAIB (ar.)-pokajnik ,koji se kaje
  TARIK (ar.)-koji kuca,udara,zvijezda Danica
  TEUFIK (ar.)-pomoc od Allaha,

  UZEJIR (st.hebr.)-pomoc