Mare
Participant
  Post count: 1546

  RAGIB (ar.)-koji zudi,cezne
  RAHIM (ar.)-koji je milostiv,sazaljiv
  RAHMAN (ar.)-premilostiv
  RAIF (ar.)-samilostan,blag,dobrocudan
  RAMADAN (ar.)-Ramazan
  RAMIZ (ar.)-okretan,figurativno se izrazava
  RASIM (ar.)-pisar,biljeznik,crtac
  RASID (ar.)-na pravome putu,pravovjeran,razborit
  REDZEP (ar.)-redzeb,(sedmi mjesec)
  REDZA (ar.)-nada,ocekivanje
  REDZIB (ar.)-koji uvazava-postuje
  REFIK (ar.)-pratilac,saputnik,prijatelj
  REIF (ar.)-milostiv,blag,dobrodusan
  REJHAN (ar.)-mirisna biljka
  REMZIJA (ar.)-figurativan,simbolican
  RESAD (ar.)-ispravnost,razboritost,spoznaja
  REUF (ar.)-milostan,saosjecajan,blag
  REZAK (ar.)-hranitelj,opskrbljivac
  RIFAT (ar.)-visok polozaj , visost
  RIJAD (ar.)-vjezbanje,treniranje
  RUSTEM, perz.)-jak,snazan,korpulentan
  RUZDIJA (ar.)-razborit,pravilan,ispravan