Mare
Participant
    Post count: 1546

    OMER (ar.)-etimologija nejasna
    ORHAN (tur.)-car utvrdjenja
    OSMAN (ar.)-zmija,zmijce mladunce ,