Mare
Participant
  Post count: 1546

  MAHIR (ar)-vjest,okretan,spretan
  MAHMUD (ar.)-pohvaljen,hvale vrijedan
  MAHSUD (ar.)-onaj kome zavide
  MAID (ar.)- kojisenjise,povija,ljulja
  MALIK(Ar.)vlasnik,posjednik,imalac
  MEHMED,MEHMEDALIJA…
  MEHMUDALIJA,MUHAMED (ar)-mnogo hvaljen,dostojan hvale,slavljen
  MENSUR, (ar)-pobjednicki,pobjedonosan
  MERDAN (per.)-hrabar,odvazan,plemenit
  MERDZAN (ar.)-crvena zlatva,korali,biseri
  MERSAD (ar.)-plemenit,osmatracnica
  MESUD (ar.)sretan ,blazen , uspjesan
  MEVLUDIN (Ar.)-prijatelj,pomagac,pristalica
  MIDHAT (ar,.)-pohvalno djelo,pohvala
  MIRALEM (ar.)-zapovjednik na zemlji
  MIRZA,MIRSAD (ar.)-princ,pisar,sekretar,obrazovan
  MUAMER (Ar.)-dugovjecan,koji dugo zivi
  MUFID (ar.)-koristan,unosan , probitacan
  MUGDIM,MUKDIM (ar.)-Hrabar,smion,poduzetan
  MUHAREM (ar.)-zasticen,nepovrediv,sacuvan
  MUHIB (ar.)-koji voli,ljubitelj
  MULAIM (ar.)-podesan,zgodan,povoljan
  MUMIN (ar.)-vjernik
  MUNEVER (Ar.)-sjajan,svetao,osvjetljen
  MUNIB (ar.)-pokajnik ,koji se kaje
  MUNIR (ar.)-sjajan,svetao
  MURAT (ar.)-pozeljan,namjeravan,ono sto se zeli.
  MURADIF (ar.)-partner,saputnik
  MURIZ,MURIS (ar.)onaj koji nesto ostavlja u naslijedje
  MUSA (st.hebr.)-onaj koji pluta,po vodi
  MUSAFIR (ar.)-putnik,gost
  MUSTAFA (ar.)-odabran , odlikovan
  MUVEDET (ar.)-ljubav,naklonost
  MUZAFER (ar.)-koji uspijeva,pobjedonosan,