Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  [b]
  ŠEST PRAVA MUSLIMANA U ODNOSU
  NA DRUGOG MUSLIMANA[/b]
  hutba 3.

  Braćo i sestre u islamu! Danas 16. zu-l-ka’de 1429.h., što odgovara 14. novembru 2008. godine, u trećoj hutbi zaredom govorim na temu “Šest prava muslimana u odnosu na drugog muslimana”.
  Odmah na početku, podsjećam vas na hadis, koji je predmetom našeg tumačenja:

  Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Šest je prava muslimana u odnosu na drugog muslimana: 1. kada ga susretneš, nazovi mu selam, 2. kada te pozove, posjeti ga, 3. kada od tebe traži savjet, posavjetuj ga, 4. kada kihne i zahvali Allahu, uzvrati mu, 5. kada se razboli posjeti ga i 6. kada umre, slijedi ga (klanjaj dženazu i isprati ga)!” (Muslim)
  U današnjoj hutbi inša-Allah tumačim peto i šesto pravo muslimana u odnosu na drugog muslimana:

  5. “وً إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ””Kada se razboli, posjeti ga!”
  Pravo je braćo i sestre bolesnog muslimana da ga obiđemo i na taj način zaslužimo Allahovu, dž.š., milost. Imam Ibn Madždže bilježi hadis:
  Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko posjeti bolesnika ili posjeti svoga brata (u islamu) u ime Allaha, pozove ga glasnik: “Bio dobro, neka ti je dobro kretanje i dobio mjesto u džennetu!” (Ibn Madždže)
  Na vjernike koji se međusobno posjećuju meleki donose salavate, što potvrđuje slijedeća predaja:
  Prenosi Alija ibn Ebi Talib, r.a.: “Čuo sam Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: “Nema niti jednog muslimana koji ujutro obiđe drugog muslimana a d ana njega ne donosi salavat sedamdeset hiljada meleka, sve dok ne omrkne, a ako ga obiđe uveče, na njega savalavat donosi sedamdeset hiljada meleka, sve dok ne osvane i imaće harif (džennetske plodove).” (Tirmizija)

  Ovo se draga braćo i sestre odnosi na obilazak zdravih, a posebno bolesnih muslimana, pod uslovom da su ti naši obilasci iskreno u ime Allaha, dž.š., i da ne sadržavaju: laž, potvaranje, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, neumjesne šale i općenito ružan govor. Blago onima koji se međusobno obilaze u ime Allaha, dž.š., i koji Njega veličaju! Na njih se spušta Allahova, dž.š., milost i oni su sretnici, a moramo priznati da je takvih sijela sve manje.
  Poslanik, s.a.v.s., podučava ashabe kako da uče dovu prilikom posjete bolesniku:
  Prenosi Aiša, majka mu’mina, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., obilazio rođake, potirao bi ih svojom desnom rukom i govorio: “Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni bolest, izliječi ga, Ti si onaj Koji liječi, nema lijeka osim Tvoga lijeka, lijekom koji će otkloniti bolest!” (Buharija)
  Dova vjernika biva razlogom ozdravljenja bolesnika, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Ebu Davud:
  Prenosi Abdullah ibn Abbas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko posjeti bolesnika, kojem nije došao edžel (trenutak smrti), pa kod njega kaže sedam puta: “Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Velikoga Arša (Prijestolja), da ti da ozdravljenje!”, a da ga Allah neće osloboditi od te bolesti!” (Ebu Davud)

  U drugoj predaji stoji:
  Prenosi Abdullah ibn Abbas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., kada bi ušao da posjeti bolesnika, govorio: “Allah te očistio!” (Buharija)
  Ebu Bekr Es-Siddik, r.a., je u odnosu na druge ashabe prednjačio u dobru i oni koji budu slijedili njegovu praksu, biće od stanovnika dženneta, kao što stoji u slijedećoj predji:
  Prenosi Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: «Ko je danas zapostio?». Ebu Bekr je odgovorio: «Ja!» Upitao je: «Ko je od vas danas obišao bolesnika?». Ebu Bekr je ponovo odgovorio: «Ja!» Upita: «Ko je danas od vas klanjao dženazu?» Ebu Bekr je odgovorio: «Ja!» Poslanik, s.a.v.s, je ponovo zapitao: «Ko je od vas danas nahranio gladnog?» Ebu Bekr je, ponovo, odgovorio: «Ja!» Vjerovjesnik, s.a.v.s, je, nakon toga, rekao: «Ko izvrši sve ovo, ući će u džennet!” (Muslim)
  O vrijednosti obilaska bolesnika govori i slijedeći hadis:
  Prenosi Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: «Allah Uzvišeni će na Sudnjem danu reći: «Čovječe, Ja sam se bio razbolio ali Me ti nisi posjetio». Čovjek će upitati: «Kako da Te posjetim, Gospodaru, kad si Ti Gospodar svjetova?!». Reći će: «Zar nisi znao da se taj i taj Moj rob razbolio, a ti ga nisi posjetio? Zar ne znaš da bi Me našao kod njega da si ga posjetio?!» (Muslim)

  Adabi (pravila) posjete bolesniku su: 1. Ponijeti bolesniku hediju, što će biti očit znak naše pažnje, 2. Nazvati selam, rukovati se sa bolesnikom ili ga zagrliti i staviti ruku na njegovo čelo, 3. Okrenuti se prema njemu i zamoliti Allaha, s.w.t., za njegovo ozdravljenje, što će mu osnažiti nadu i oraspoložiti ga, 4. Ne zadržavati se dugo uz bolesnika, jer ga to može zamoriti; 5. Zamoliti bolesnika da prouči dovu za one koji ga posjećuju, jer se bolesnikova dova ne odbija, 6. Ne govoriti u njegovu prisustvu o smrti i ne spominjati smrt drugih, jer bi ga to moglo potresti, 7. Ne govoriti povišenim tonom, kako ga ne bismo uznemirili, 8. Ne prisiljavati ga da jede i pije, ako ne može.

  6. “وَ إِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ” “Kada umre, slijedi ga (klanjaj mu dženazu i isprati ga)!”
  Šesto pravo muslimana u odnosu na drugog muslimana je da mu klanja dženazu i prisustvuje njegovu ukopu. Kaže Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi imam Ahmed:
  Prenosi Ebu Seid El-Hudri, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Obilazite bolesnike i slijedite im dženaze, jer vas to podsjeća na Ahiret!” (Ahmed)
  Za one koji klanjaju dženazu i ukopaju umrlog, slijedi posebna nagrada kao što stoji u hadisu:
  Prenosi Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Ko slijedi dženazu, sa čvrstom vjerom i nadom u nagradu, klanja je i zakopa ga, on se vraća sa dva “kirata” nagrade, svaki kirat je kao Uhud. A ko klanja i vrati se prije ukopa, on se vraća sa jednim kiratom.” (Buharija)
  Sunnet je da se za porodicu umrlog od strane rodbine i komšija priprema hrana, sedam dana nakon smrti umrlog, što je bila praksa i nas Bošnjaka do unazad tridesetak godina, kada se uvodi običaj po kojem se posjetiocima od strane porodice postavljaju ručkovi i večere, pa se u posljednje vrijeme hrana čak dijeli na samim haremima, što apsolutno nema veze sa islamskim propisima.

  Braćo i sestre! Ispunjavajmo naše obaveze prema drugim muslimanima u pogledu: posjete bolesnicima, klanjanja dženaza i ukopa umrlih muslimana!
  Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji se iskreno kaju za učinjene grijehe i i međusobno se vole, uputi našu djecu i naše potomke i učini ih časnim pripadnicima ummeta, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

  Sarajevo: 16. zu-l-ka’de 1429.h. Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
  14. novembar 2008.g.
  Nezim Halilović Muderris