Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  RAMAZAN – MJESEC BOGOBOJAZNIH

  Braćo i sestre u islamu! Danas 12. ramazana 1429.h., što odgovara 12. septembru 2008. godine, hutbu sam naslovio sa „Ramazan – mjesec bogobojaznih“.

  Braćo i sestre, nalazimo se u najodabranijem mjesecu, koji nije sličan niti jednom drugome i njegove blagodati se ne mogu pobrojati. Zato, iskoristimo njegove blagodati i trudimo se da u njemu što više budemo u ibadetu!
  Kaže Allah, dž.š., u 183. ajetu Sure El-Bekare:
  “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni.” (Suretu El-Bekare: 183)
  Iz citiranog ajeta se jasno vidi da je konačni cilj posta bogobojaznost.

  Allah, dž.š., je svim sljedbenicima prošlih knjiga, pa i sljedbenicima Kur’ana, naredio takvaluk (bogobojaznost), što potvrđuje 131. ajet Sure En-Nisa’:
  «…Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama naredili da se bojite Allaha!…» (Suretu En-Nisa’: 131)
  Oni koji su bogobojazni, su pod zaštitom svoga Stvoritelja i oni će biti radosni na obadva svijeta, što potvrđuju 62. – 64. ajet Sure Junus:
  «Neka se ničega ne boje i neka ni za čim ne tuguju Allahove evlije (Allahovi štićenici),»(62) ”oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali,”(63) “za njih su dobre vijesti i na ovom i na onom svijetu; Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će zaista, veliki uspjeh biti.”(64) (Suretu Junus: 62-64)

  Ibn Abbas, r.a., prenosi: «Došao je jedan čovjek kod Poslanika, s.a.v.s., i upitao ga: «Ko su Allahovi štićenici?» Poslanik, s.a.v.s., odgovori: «Oni koji, kada se vide, kod čovjeka izazovu sjećanje na Allaha!»
  U drugoj predaji stoji:
  Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Među Allahovim robovima se nalaze i oni kojima zavide Allahovi poslanici i šehidi!» Upitaše prisutni: «Ko su ti, o Allahov Poslaniče?» Reče: «To su ljudi koji se vole u ime Allaha, bez materijalne koristi i rodbinskih veza. Njihova lica će biti kao svjetlo, na svijetlećim postoljima. Oni neće strahovati, kada drugi ljudi budu strahovali, niti će tugovati, kada drugi budu tugovali!» Zatim je Poslanik s.a.v.s. proučio ajet: “أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ” «Neka se ničega ne boje i neka ni za čim ne tuguju, Allahove evlije!» (Suretu Junus: 62)» (Ebu Davud)

  Vjernici će na dunjaluku imati ugled i ljudi će ih hvaliti za ono što budu radili od dobrih djela, a na Sudnjem danu će biti nagrađeni za svoja djela, posebnom nagradom koju im je Allah, dž.š., obećao. To potvrđuje slijedeća predaja:
  Ebu Zerr El-Gifari, r.a., je upitao: “O Allahov Poslaniče! Čovjek radi djela, pa ga ljudi zbog toga hvale?” Poslanik, s.a.v.s., odgovori: ”To je ovosvjetska nagrada vjernika.”
  Oni koji se pokaju nakon učinjenog grijeha, bivaju očišćeni od njega, kao što stoji u slijedećem hadisu:
  Prenosi Ebu Ubejde ibn Abdullah od svoga oca, da je Poslanik, s.a.v.s. rekao: “Onaj koji se pokaje od grijeha je poput onoga ko uopće nema grijeha” (Ibn Madždže).
  Vjernici i nevjernici različito vide grijehe, kao što stoji u predaji:
  Prenosi Abdullah ibn Mes’ud, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vjernik vidi grijehe kao da on sjedi ispod brda i boji se da se ono ne sruši na njega, a razvratnik vidi svoje grijehe kao muhu koja mu proleti pored nosa.” (Buharija)
  I kao da se braćo i sestre ovaj hadis Poslanika, s.a.v.s., na najupečatljiviji način odslikava u životima vjernika i nevjernika, u ovom našem vremenu i prostoru.

  Koliko je samo razvratnika u našem okruženju, koji zanemaruju svoje grijehe i koji se ne stide koristiti najgore metode borbe protiv Allahove, dž.š., vjere!? Koliko je onih koji se hvale sa onim što nisu uradili i veličaju one koji za mnogo toga nisu imali stvarni doprinos?! Čudno je koliko još ima zaslijepljenih Bošnjaka kojima je sasvim svejedno, kako će se šta zvati i kakva će im biti budućnost?! Kako je čudno, da se u danima mubarek ramazana javno mrsi i razgolićuje i da se na taj način izaziva Allahova, dž.š., srdžba?!

  Naši dobri prethodnici su mnogo činili ibadete, čuvali su se grijeha i mnogo su se kajali. Oni su imali na umu savjet Poslanika, s.a.v.s., koji prenosi Enes, r.a.:
  Prenosi Enes, r.a., da je došao čovjek kod Poslanika, s.a.v.s., pa mu reče: «O Allahov Poslaniče! Ja želim da putujem, pa mi pomozi u opskrbi!» Reče: «Allah ti povećao takvaluk!!» Reče: «Opskrbi me!» Odgovori: «I neka ti oprosti grijehe!» Reče: «Daj još nešto, zalog ti bili moj otac i majka!» Reče: «Dao ti svako dobro, gdje god bio!» (Tirmizija)
  Poslanik, s.a.v.s,. je učio dovu:

  «Gospodaru, podari mi takvaluk i očisti moju dušu, jer ti najbolje čistiš. Ti si njen zaštitnik!»
  Neka ova Poslanikova, s.a.v.s., dova bude i naša stalna dova, koja će ako je budemo iskreno upućivali biti primljena od Uzvišenog Allaha, a blago onima koji očiste svoje duše i zasluže Allahovu, s.w.t., zaštitu!
  Poslanik, s.a.v.s., savjetuje svoga ashaba Ebu Zerra, r.a., slijedećim riječima:
  Prenosi Ebu Zerr, r.a.: «Rekao mi je Allahov Poslanik,s.a.v.s.: “Boj se Allaha gdje god da si, poslije lošeg uradi dobro djelo koje će poništiti loše i sa ljudima se ophodi na najljepši način”. (Tirmizija)
  Kako su lijepi i jednostavni savjeti Poslanika, s.a.v.s., pa se trudimo da ih pretočimo u našu životnu praksu!

  Braćo i sestre! Bojmo se samo Allaha, dž.š., pripremajmo se za Dan polaganja računa, kroz izvršavanje farzova, vadžiba i sunneta, klonimo se grijeha i sumnjivih stvari i trudimo se da budemo od onih sa kojima će Allah, dž.š., biti zadovoljan!
  Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, učini nas od koji se samo Tebe boje, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, primi od nas post, namaze, učenje Kur’ana i ostala dobra djela koja činimo u mubarek ramazanu, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

  Sarajevo: 12. ramazan 1429.h. Hutba: Džamija “Kralj Fahd”
  12. septembar 2008.g. Nezim Halilović Muderris