Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  RAMAZAN – MJESEC NEIZMJERNE
  ALLAHOVE, DŽ.Š., MILOSTI

  Braćo i sestre, u islamu! Danas, 05. ramazana 1429. godine po hidžri, što odgovara 05. septembru 2008. godine, hutbu sam naslovio sa «Ramazan – Mjesec neizmjerne Allahove, dž.š., milosti».

  Mjesec ramazan je braćo i sestre uistinu mubarek mjesec i njegov bereket trebaju iskoristiti svaki musliman i muslimanka. To je mjesec velike Allahove, dž.š., milosti i mjesec u kojem se Njegovi iskreni robovi oslobađaju od vatre.
  Govoreći o ramazanu i Kur’anu, Allah, dž.š., u 185. ajetu Sure El-Bekare, kaže:

  “U mjesecu ramazanu, počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete!” (Suretu El-Bekare: 185)

  Mjesec ramazan je mjesec Objave, jer je u njemu započela objava Kur’ana, a Kur’an je uputa čovječanstvu i on razdvaja dobro i zlo. Zato u ovom mubarek mjesecu što više učimo Kur’an, podučavajmo druge Kur’anu, slušajmo ga i pretačimo u naše živote! Kur’an je braćo i sestre naš vodič i opominjač i oni koji ga se budu pridržavali, biće sretni na obadva svijeta.

  Post i Kur’an će se na Sudnjem danu zalagati za postače i one koji uče Kur’an, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Ahmed:
  Prenosi Abdullah ibn Amr, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Post i Kur’an će biti zagovornici robu, na Sudnjem danu. Reći će post: «Gospodaru, zabranio sam mu jelo i uživanje po danu, pa prihvati moje zalaganje!» I reći će Kur’an: «Gospodaru, sprječavao sam ga u spavanju noću, pa prihvati moje zalaganje!» Pa će ono biti prihvaćeno!” (Ahmed)
  Zato iskoristimo ove mubarek dane, posteći i učeći Kur’an, kako bi zaslužili zalaganje posta i Kur’ana, za nas na Sudnjem danu!

  Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi imam Buharija u Sahihu, kaže:
  Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Uzvišeni Allah je rekao (u Kudsi hadisu): “Svako ljudsko djelo pripada njemu (čovjeku), osim posta, koji pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi!” “Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podiže svoj glas (ne viče), a ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kaže: “Ja postim!” “Tako mi Onoga u čijoj Ruci je Muhammedov (s.a.v.s.) život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha, dž.š., od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari i kada susretne svoga Gospodara!” (Buharija)

  Postači će biti počašćeni time što će u džennet ući na posebna vrata, koja se zovu »Rejjan«, pa je u tom smislu i slijedeći hadis:
  Prenosi Sehl, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: »U džennetu imaju vrata koja se zovu »Rejjan«, na koja će na Sudnjem danu ući samo postači. Biće rečeno: «Gdje su postači?» Pa će ustati i osim njih niko drugi neće ući. Kada uđu ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući!« (Buharija)
  Allah, dž.š., je u mjesecu ramazanu počastio ummet Muhammeda, s.a.v.s., sa posebnih pet odlika, o kojima govori hadis koji bilježi imam Ahmed:
  Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Mome umetu je u mjesecu ramazanu dato pet blagodati, koje nisu date niti jednom narodu prije njih: 1) Zadah iz usta postača bolji je kod Allaha, dž.š., od mirisa miska (džennetskog mirisa). 2) Meleki za njih čine istigfar (traže oprost) sve dok se ne omrse. 3) Okivaju se u okove prokleti šejtani, pa nisu u mogućnosti da se slobodno kreću (nanose im nevolje), kao što to čine izvan ovog mjeseca. 4) Allah, dž.š., uljepšava svaki dan svoj džennet i govori mu: «Samo što nisu Moji iskreni robovi koje snalaze nevolje i teškoće, ušli u tebe!» 5) Opraštaju im se grijesi zadnju noć!» Neko reče: «Jeli to Noć Kadra?» Reče: «Ne, jer radnik prima nagradu tek onda kada u potpunosti završi posao!» (Ahmed)

  Pored ustezanja od jela i pića, potrebno je da se postač kloni i ružna govora, kao i loših djela. Da li i mi vodimo računa o našim jezicima i djelima ili smo nastavili sa našom praksom. Zapitajmo se braćo i sestre: «Da li postimo cijelim svojim bićem ili samo stomacima?«
  Muhammed, s.a.v.s., u hadisu, koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., u tom smislu kaže:
  Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Onaj ko ne napusti ružan govor i ružna djela, nema potrebe da ostavlja hranu i piće!” (Buharija)
  Pet dnevnih namaza, džume i ramazani brišu grijehe između njih, što potvrđuje slijedeća predaja:
  Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana su uzrokom praštanja grijeha, ako se ne učini neki od velikih grijeha!« (Muslim)

  Braćo i sestre! Budimo u ovom mubarek mjesecu solidarni i od onih kod kojih se iftare postači i koji se iftare kod postača! Uzmimo sebi u zadatak, mi muhadžiri iz Manjeg BH Entiteta da organiziramo makar jedan iftar, ako ne možemo za veći broj, onda makar za naše bliže, u svojim rodnim mjestima, u: džamijama, u našim obnovljenim kućama, na temeljima naših porušenih kuća ili u našim baščama! Potrudimo se da koju teraviju klanjamo u našim rodnim mjestima i drugim džematima tog Entiteta, jer je naše prisustvo tamo, podrška našim povratnicima i potvrda naše opredijeljenosti za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu!

  Braćo i sestre! Neka ramazan bude našim istinskim preporodom i stvarnim oslobađanjem od grijeha! Koristimo blagodati ramazana i molimo Allaha, dž.š., za: uputu, hairli potomstvo, halal nafaku, šehadet, milost i oprost!!!
  Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, primi od nas post, namaze, učenje Kur’ana i ostala dobra djela koja činimo u mubarek ramazanu, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
  Sarajevo: 05. ramazan 1429.h. Hutba: Džamija “Kralj Fahd” 05. septembar 2008.g. Nezim Halilović Muderris