Mustafa
Participant
    Post count: 8282

    Emir Kusturica se odrekao statusa počasnog građanina Užica

    Režiser Emir Kusturica odrekao se statusa počasnog građanina Užica, jer lokalne vlasti nisu reagovale na nedavne napade i prijetnje koje su mu uputili mještani Kremana zbog proširenja Parka prirode Mokra Gora. U pismu gradonačelniku Užica Jovanu Markoviću, Kusturica navodi da je gradonačelnik “propustio priliku da javno osudi šovinistički ispad koji se desio na skupu održanom u Kremnima, gdje je grubo napadnut”. – A kako su prijetnje mitraljezima i zoljama kulminirale izjavama koje ugrožavaju moju bezbjednost, obavještavam vas da se više ne osjećam počasnim građaninom Užica – navodi se u Kursturičinom pismu. Kusturica zamjera gradonačelniku Užica što je propustio priliku da bude “na strani države i zakona” i što je pristupio inicijativi za opoziv Uredbe o proširenju zaštite na teritoriji parka.

    Mještani užičkih sela Kremana, Bioske, Vrutaka i Stapara su na protestnom zboru prije pet dana u Kremnima negodovali zbog uredbe Vlade Srbije kojom je Park prirode “Šargan – Mokra” proširen sa ranijih 3.678 hektara za još 5.500 hektara. Prema tumačenju mještana, koji u rejonima Ljutog i Dobrog Polja na Tari, imaju vlastite posjede, proširenjem Parka prirode oni gube pravo da raspolažu svojom imovinom. Oni smatraju da neće moći da koriste pašnjake, da obrađuju zemljišta, sijeku šume niti da grade kuće na svojoj zemlji. Kusturica je odlučno demantovao te navode, ističući da se radi o nezadovoljstvu onih kojima se spriječava divlja stambena izgradnja na tom području. Područje planine Šargan i mokrogorske kotline stavljeno je pod zaštitu države vladinom Uredbom od prije tri godine, kao zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno prve kategorije.

    Na području tog parka prirode, koje je podijeljeno u tri stepena režima zaštite, Uredbom je zabranjena izgradnja industrijskih objekata, skladištenje industrijske robe, izgradnja većih objekata za farmerski uzgoj stoke i živine. Ovlašćenje Za sprovođenje Uredbe i zaštitu tog prirodnog dobra, zaduženo je Društvo sa ograničenom odgovornošću Park prirode “Mokra Gora”, za čijeg direktora je imenovan Emir Kusturica.