Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  GORAZDE:

  MINISTAR SAFET HALILOVIĆ POSJETIO OPĆINU GORAŽDE

  26. 12. 2008

  Općinu Goražde jučer je posjetio ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović, a u delegaciji su bili i predstavnici Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta Federacije BiH. Prije Goražda delegacija je posjetila i Žepu. Razlog za ove posjete jeste da se pred kraj kalendarske godine rezimiraju aktivnosti koje je ovo ministarstvo realizovalo na području ovih općina tokom 2008., kao i da uvidi kakvo je trenutno stanje u ovim općinama i koje su potrebe povratničke populacije, kako bi se za 2009. godinu na vrijeme planirala sredstva.

  Ministar Halilović je u razgovoru sa načelnikom Općine Goražde Muhamedom Ramovićem i njegovim pomoćnicima najavio da će u narednoj godini biti izdvojeno znatno više sredstava sa naglaskom na pomoć u samoodrživom povratku. On je istakao kako je dosta toga urađeno, ali da još 47 000 pordica čeka na povratak u BiH, dok kada je riječ o općini Goražde taj broj iznosi 827 porodica. Iz državnog budžeta tokom 2008. izdvojeno je 32 500 000 KM za održivi povratak, te je Vijeće ministara BiH obezbjedilo je 10 000 000 KM za pomoć povratku na području Srebrenice i 10 000 000 KM za elektrifikacju na području cijele BiH u naredne tri godine. Ono što je dogovoreno na jučerašnjem sastanku jeste da Općina Goražde aplicira sa projektima koji se odnose prije svega na samoodrživi povratak, a iz ministarstva su dali obećanje da će podržati te projekte.