mirsad_d
Participant
  Post count: 4000

  Povratnicima na području Višegrada isporučena poljoprivredna mehanizacija
  Utorak, 06 OCTOBER 2009 21:47

  U Višegradu je isporučena poljoprivredna mehanizacija korisnicima sa područja ove općine iz projekta Ministarstva za izbjegle i raseljene osobe RS, vrijednog 850.000 KM, kojim je planirana nabavka 100 motokultivatora i 60 plastenika.

  Motokultivatore sa priključcima, čija je pojedinačna vrijednost oko 7.000 KM, preuzeli su Sabrija Žunić iz Međeđe, Šaban Šeta iz Klašnika, Hamed Vatreš iz Crnče i Dževad Karčić iz Kabernika, a još devet mašina bit će predato na upotrebu povratnicima u Foču, Rudo, Čajniče, Kopače i Rogaticu.

  – Ova donacija će pomoći da ovdje bude što više uzoranih njiva, obrađenih voćnjaka i ljudi koji će početi da žive od svog rada – kazao je predsjednik SO Višegrad Bilal Memišević.

  (Dnevni avaz)