mirsad_d
Participant
  Post count: 4000

  Rekonstrukcija i sanacija puteva na p[img size=150]odručju Ustikoline
  Nedjelja, 04 OCTOBER 2009 00:52

  Sanacija puta Jabuka-Modro Polje-Zbič-Kozarevići-Božanovići-Podgrebak
  Općina Foča-Ustikolina je završila implementaciju projekta sanacija puta Jabuka-Modro Polje-Zbič-Kozarevići-Božanovići-Podgrebak, ukupne vrijednosti 77.000 KM. Sredstva za ovaj projekat je obezbijedilo Državno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Sarajevo. Radove na pomenutoj dionici izvodila je firma “OKAC” d.o.o. koji su završeni u predviđenom roku.

  Sanacija puta Grebak-Dragomilići-Jabuka-Udovičići i Presjeka-Roskovići
  Izvršena je sanacija puteva Grebak-Dragomilići-Jabuka-Udovčići i Presjeka Roskovići u vrijednosti od 23.980 KM. Sredstva za realizaciju ovog projekta je obezbijedila Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i općina Foča-Ustikolina. Radove na sanaciji pomenutih dionica izvodila je firma “Goraždeputevi” d.d. Goražde, a cjelokuni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma “Uniprojekt” d.o.o. Goražde.

  Asfaltiranj na lokalitetu Krečevac
  Završeno je asfaltiranje 2 kraka na lokalitetu Krečevac u dužini od 400 metara. Ukupna vrijednost projekta je 40.000 KM. Sredstva za ovaj projekat je obezbijedilo Ministarstvo za promet i komunikacije Federacije BiH. Sanacija ovih putnih pravaca će umnogome poboljšati uslove života mještanima ovih naselja za bržu i lakšu komunikaciju i obavljanje svakodnevnih obaveza.

  Rekonstrukcija puta Ustikolina-Odžak-Borovnići
  U općini Foča-Ustikolina izvršeno potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji puta u povratničkom naselju Ustikolina-Odžak-Borovnići, u cilju stvaranje infrastrukturnih uslova za brži i održivi povratak stanovništva na području općine Foča-Ustikolina. Ukupna vrijednost radova je 49.979 KM, a sredstva je obezbijedio Fonda za povratak Sarajevo. Radove na rekonstrukciji puta izvodit će firma „Goraždeputevi“d.d., a rok za završetak radova je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

  (Općina Foča-Ustikolina)

  Nove prostorije za UG za pomoć mentalno retardiranim osobama Goražde
  Nedjelja, 04 OCTOBER 2009 00:44

  Velika radost vladala je među članovima UG za pomoć mentalno retardiranim osobama Goražde prilikom primopredaje novih prostorija ovom udruženju. Nove prostorije u kojima će raditi ovo uduženje nalaze se u zgradi Plavi cvijet, a opremanje ovog objekta finansirala je “Fondacija Sanela Diana Jenkins za BiH”.

  Naime, ideja za realizaciju ovog projekta potekla je prije godinu dana, a fondacija je, na osnovu iskazanih potreba od strane udruženja za adekvatnim prostorijama, odlučila uz pomoć Općine Goražde realizovati ovu ideju, te je u samo opremanje objekta uloženo oko 30.000 KM.

  Radost i zadovoljstvpo nije krila ni predsjednica pomenutog udruženja Emira Hodžić koja je kazala kako je ovo za njih značajan dan te se u ime članova udruženja zahvalila Fondaciji, prvenstveno osnivačima Smailu Ćatiću i Saneli Jenkins Ćatić, te njihovim saradnicima, načelniku Općine Goražde, te svima onima koji su pomogli realizaciju ovog projekta.

  Ovo nije prvi put da pomenuta fondacija realizuje projekte na području Općine Goražde, a kako je najavljeno i dalje će nastaviti sa aktivnostima.

  (Općina Goražde)