Anonymous
    Post count: 2088

    I Bosna je imala svoje more! Bilo je to u miocenu kada se zbog tektonskih poremecaja izlila voda iz panonske depresije.More se prostiralo na liniji Zvornik-Doboj-Bosanski Novi!