Anonymous
    Post count: 2088

    Tursko kupatilo ili “Sokolovica banja” postoji 436 godina, jedinstveno u Podrinju, omiljeno je mjesto gdje se i danas kupaju mnogi turisti koji dodju u Visegrad.
    Izvori tople vode otkriveni su prvi put kada se na tom mjestu vadio kamen- siga za izgradnju mosta Mehmed-paše Sokolovića. Čuveni turski neimar i graditelj ćuprije na Drini, Kodža- Mimar Sinan je 1570. godine na izvorištu sagradio hamam, kupatilo koje je i danas u upotrebi u svom izvornom obliku.

    – Unutrašnjost ovog kamenog objekta je originalna iz vremena gradnje a termalna voda temperature 34 stepena dolazi iz dubine od oko 400 metara.

    Prilikom izgradnje Rehabilitacionog centra “Vilina Vlas” 1982. godine otkriveno je 27 izvora sa toplom ljekovitom vodom na prostoru od dva kvadratna kilometra a protok vode iz njih je 99 litara u sekundi.