Anonymous
    Post count: 2088

    Krajem 18. i pocetkom 19. stoljeca, Bosna i Hercegovina je imala najatraktivnija lovista u Evropi, a osim klasicnog lova, islo se i u lov sa dresiranim sokolima i jastrebovima!