Anonymous
    Post count: 2088

    Prva moderna visokoobrazovana institucija u Sarajevu je otvorena prije Drugog svjetskog rata.

    Danasnji univerzitet osnovan je 2. 12. 1949. godine i danas ima 23 fakulteta i akademije, zatim 12 instituta, zavoda i centara, te nacionalnu knjiznicu. Danas na Univerzitetu studira 48.000 studenata, a do sada ih je diplomiralo 107.180, magistriralo 2.563, te doktoriralo 1995 kandidata.