Anonymous
    Post count: 2088

    Bascarsijske noci su orginalan festivalski intoniran niz programa, koji se svake godine od 1. do 31. jula odrzavaju u razlicitim ambijentima, uglavnom stare gradske jezgre Sarajeva. Programi Bascarsijskih noci odnose se na likovnu djelatnost, muziku (tradicionalnu i savremenu), operu, balet, dramske prestave…

    U najatraktivnijim gradskim prostorima, te u okviru otvorenih scena, ljetni kulturni zivot Sarajeva prakticno je kompletan sintetiziran u okviru ove manifestacije. Manifestacija posjeduje i vrlo orginalne oblike umjetnicke pojavnosti, kao sto su Anale kamerne muzike, Festival folklora i slicno.

    Bascarsijske noci se tradicionalno otvaraju Beckim koncertom, a njihovo trajanje, svake veceri i noci okoncava se nizom slobodnih soareja u atraktivnim orijentalnim prostorima Bascarsije.