Zambi
Participant
    Post count: 898

    u pravu si Irfo,ni moji neznaju šta je kuletarica a znaju šta je kompjuter i povazdan i do neka doba u noć su za kompjuterom,nekako sada u ovo vrijeme zime emocije rade i sjećanja na dobra i sretna vremena ,na naša djetinjstva,na adete koji su se provodili tokom zime,upravo ponukan ovim sjećanjima sada ću napisati jednu kratku priču o tim vremenima i adetima.