Anonymous
    Post count: 2088

    Suljaginca je ukopana na Vlakovu u Sarajevu. Bio sam na dzenazi.