Anonymous
  Post count: 2088

  Islam nije vjera nasilja, i zbog toga, naravno, da homoseksualca ne treba prebiti bez razloga, nicim izazvano. Ovo nije serijatska drzava, kazna će mu biti na onom svijetu.
  Ali, on svojim paradiranjem povređuje moja vjerska osjećanja, moju bošnjačku tradiciju, moje osjećaje za lijepo, čedno, čestito itd. On ostvaruje svoja “prava”, na uštrb mojih prava.
  Najviše me interesuje, zašto ti ljudi paradiraju? Šta je razlog toga? Šta mene interesuje njihovo seksualno opredjeljenje?
  To je samo namjerna provokacija svim normalnim ljudima, a ovo što se dešava u BiH posebna je provokacija muslimanima.
  O ovome treba razgovarati, a paradu u Sarajevu treba spriječiti. Kako? Povedimo se hadisom: “Ko od vas vidi neko lose djelo (zlo), neka ga izmjeni (ukloni) svojom rukom (prisilno). A ako ne bude u stanju, neka to uradi rijecima (neka naredi da se ukloni). Ako ni to ne bude u stanju, neka ga barem srcem svojim prezire – a to je najslabiji vid imana.“ (Muslim,Tirmizi,Ebu-Davud, Nesai, Ibn Madze)