Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  Šta je Tužilaštvo suda u Haagu napisalo u optužnici protiv zločinca iz Kalinovika

  Prva optužnica protiv Mladića podignuta je 25. jula 1995. godine

  Ratko Mladić rođen je 12. marta 1942. u opštini Kalinovik, Bosna i Hercegovina. Postavljen za komandanta 9. korpusa Jugoslovenske narodne armije (JNA) u Kninu u junu 1991. godine. Nakon toga stupio na dužnost načelnika štaba/zamjenika komandanta u komandi Druge vojne oblasti JNA u Sarajevu 9. maja 1992. godine, a onda postavljen za komandanta Glavnog štaba vojske bosanskih Srba (VRS) 12. maja 1992. (na tom položaju je ostao najmanje do 22. decembra 1996.). Unaprijeđen u čin generalpukovnika 24. juna 1994.

  Prva optužnica protiv Mladića podignuta je 25. jula 1995. godine, druga optužnica 16. novembra 1995. godine, a optužnica je izmijenjena 8. novembra 2002.

  Zločini za koje je optužen (primjeri):

  Genocid, saučesništvo u genocidu

  Djelujući kao pojedinac ili u dogovoru s drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) Mladić je planirao, poticao, naredio, počinio ili na druge načine podržavao i pomagao planiranje, pripremu ili izvršenje namjernog djelimičnog uništenja nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe bosanskih Muslimana kao takve, u mjestima Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most i Srebrenica.

  Uništenje ove grupe provedeno je: rasprostranjenim ubijanjem, deportacijom i prisilnim premještanjem nesrba u cilju ostvarenja kampanja “etničkog čišćenja” 1992. i 1993. godine u Bosanskoj Krajini i istočnoj Bosni:nanošenjem teških tjelesnih ili duševnih povreda bosanskim Muslimanima, uključujući mučenje, fizičko i psihičko zlostavljanje, seksualno nasilje i premlaćivanja, i podvrgavajući bosanske Muslimane životnim uslovima sračunatim da dovedu do njihovog fizičkog uništenja, a koji su obuhvatali okrutno i nehumano postupanje, uključujući mučenje, nehumane životne uslove i prisilni rad. Ovi navedeni zločini počinjeni su u Banja Luci, Bosanskoj Krupi, Bratuncu, Ključu, Kotor Varoši, Prijedoru, Sanskom Mostu, Srebrenici, Vlasenici i Zvorniku.

  Progoni na političkoj ili rasnoj osnovi, istrebljenje, ubistvo, deportacija (zločini protiv čovječnosti, članovi 5 i 7)

  Počinjeni na sljedećim područjima: Banja Luka, Bihać-Ripač, Bijeljina, Bosanska Gradiška, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratunac, Brčko, Doboj, Foča, Gacko, Kalinovik, Ključ, Kotor Varoš, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Srebrenica, Teslić, Vlasenica, Vogošća i Zvornik.

  Ubistvo, protivpravno terorisanje civila, okrutno postupanje, napadina civile, uzimanje talaca (kršenje zakona i običaja ratovanja, članovi 3 i 7)

  Mladić je djelujući kao pojedinac ili u dogovoru s drugim pripadnicima UZP-a planirao, naredio počinio ili na druge načine pomagao i podržavao drugotrajnu vojnu kampanju tokom koje su snage bosanskih Srba pod njegovom kontrolom, posebno Sarajevsko-romanijski korpus, artiljerijskom, minobacačkom i snajperskom vatrom djelovale po civilnim ciljevima u Sarajevu, ubijajući i ranjavajući civile.