Anonymous
  Post count: 2088

  Kao poslovica je ostalo da se nekada rijec “mehrum” upotrijebi i za uginulo pseto.Evo kako je to nastalo:

  Prica se kako je u nekoj kasabi u Bosni u nekog krscanina uginulo njemu veoma drago pseto, pa ga ovaj kao covjeka sahrani u zemlju. Neko od dusmana ovog krscanina to dojavi kadiji, pa on pozove ovoga i rece mu:

  – Kako ti mozes psa prispodobljavati insanu, to je velika sramota – i kadija se rasrdi na krscanina, a ovaj ce na to kadiji:

  – Efendijo, ja sam psa sahranio po njegovoj oporuci (vasijetu), a pas je ostavio jos jedan vasijet, a taj je dan nakon njegova uginuca dadne kadi-efendiji cedrdeset brava.

  Na to se kadija oraspolozi, pa ce krscaninu:

  – A je li merhum jos stogod vasijet ucinio (oporucio)?

  To je, navodno, bilo u mjestu Stari Vlah.