Kaza
Keymaster
  Post count: 6138

  Evo jos jedne mlade i uspjesne Rogaticanke, moje bivse ucenice,na koju smo svi ponosni i radujemo se svakom njenom novom uspjehu.

  Docent Dr. Maida Čohodar, dipl. ing.

  Rođena je 4. jula 1967 godine u Rogatici, gdje je završila osnovnu i srednju Mašinsku tehničku školu sa odličnim uspjehom, te bila dobitnik srebrne i zlatne značke “Ognjen Prica”.
  Mašinski fakultet u Sarajevu završila je sa prosječnom ocjenom 9,12, kao najbolji student generacije.
  Diplomski rad radila je iz oblasti projektovanja i organizacije baze podataka korištenjem softverskog paketa FoxBase i diplomirala ocjenom 10. Za ostvaren uspjeh tokom studiranja više puta je nagrađivana univerzitetskim odličjem “Hasan Brkić”.
  Odmah po završetku studija zapošljava se na Mašinski fakultet u Sarajevu, kao asistent na predmetima Automatizacija i roboti i Analogno digitalno upravljanje. Uključuje se u projekat istraživanja i razvoja mašina za obradu rezanjem, kao i projekat razrade CAM mogućnosti softvera u cilju izrade NC programa.
  Tokom rata nastavlja raditi na Fakultetu obavljajući nastavu iz predmeta Automatizacija i roboti, Analogno digitalno upravljanje, Osnove računarske tehnike i grafike, Alatne mašine i Tehnička dokumentacija, baveći se i istraživanjima u oblasti razrade metoda programiranja za upravljanje robotom u opsluživanju CNC mašina.
  Magistirala je 1999. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu na temu “Prilog unapređenju rada robotskog sustava RV-M1 razvojem softverske podrške”.
  U toku je izrade doktorskog rada na temu “Modeliranje i simulacija robota sa fleksibilnim člancima primjenom bond grafova”. Njeni tekući istraživački interesi su u području modeliranja mehatroničkih sistema, kao što su upravljani manipulatori sa fleksibilnim člancima. Naime, sa dinamičke strane robotske manipulatore treba promatrati kao fleksibilne multibody sisteme čije sile i momenti mogu poslužiti za upravljenje takvim sistemima.
  Njeno područje interesovanja jesu upravljanje i dinamika multibody sistema, koji se mogu smatrati temeljem mehatronike, odnosno iznalaženje jedinstvenog mehatroničkog pristupa modeliranju i simulaciji upravljanih fleksibilnih robotskih manipulatora.
  Mehatronički pristup multibody dinamici kroz modeliranje, projektovanje, upravljanje i simulaciju fleksibilnog robotskog manipulatora temelji se na proširenju primjene bond graphova, kao jedinstvene metode za modeliranje dinamike inženjerskih sistema iz različitih domena (mehaničkih, električnih, hidrauličkih, pneumatskih sistema.
  Također se, kroz istraživačke aktivnosti u Laboratoriji za automatizaciju proizvodnje, bavi projektovanjem mehatroničkih – pneumatskih i hidrauličkih sistema, upravljanih programabilnim logičkim kontrolerom (PLCom) za potrebe industrije.

  Kao sto se vidi iz naslova nasa Maida je doktorirala na navedenoj temi i dobila titulu Docenta a to jos nije uvedeno u biografiji koju sam uzeo sa stranica Masinskog fakulteta u Sarajevu.