Teva
Participant
    Post count: 8872

    A evo odakle mi ljubav za bascanstvo.:)
    U basci iza kuce, pored lijehe luka.;)


    Ja u Rogatici 1963 godine