Teva
Participant
  Post count: 8872

  Cengici u basti iza kuce 1963 i 1959 godine


  Nena Hamma, babo Sejdalija, stariji buraz Nijaz (Kava), mama Djevahira i mali ja


  Buraz Nijaz, babo Sejdalija, mama Djevahira i ja


  Nena Izeta (Hamma), buraz Nijaz, mama Djevahira i ja


  Mama Djevahira i buraz Nijaz