Teva
Participant
    Post count: 8872

    U ovoj turi imam jos ovu da je interesantna za odgonetnuti.
    Dobro, prvo dvoje sa lijeva su moji mama i babo.
    Ovdje bi bilo interesantno prepoznati i mjesto gdje je slika nastala ?
    Mi smo uvijek kuci u dnu basce imali sadrvan (zvali ga hladnjak) ali nije bio veliki, sto i okolo klupe.