Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  SPISAK UPLATA DO SADA:
  1.Raja sa pijace Grbavica – uplatila Jasmina 120 KM
  2. Elvira 78,82 KM
  3. Omeragic Dijana 50 KM
  4.Aida Ajanovic 50 KM
  5. Most.Bro 2500 DKK
  6. Kazic Nezira – Neska sa djecom 400 DKK
  7. Aksamija Haris 400 DKK
  8. Hodzic Sejdo 200 DKK
  9. Hodzic Mevludin Memo 200 DKK
  10. Fejzic Abdulah 500 DKK
  11. Irma Turohan 30 eura