Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  SPISAK UPLATA DO SADA:

  1.Raja sa pijace Grbavica – uplatila Jasmina 120 KM
  2. Elvira 78,82 KM
  3. Omeragic Dijana 50 KM
  4.Aida Ajanovic 50 KM
  5. Most.Bro 2500 DKK
  6. Kazic Nezira – Neska sa djecom 400 DKK
  7. Aksamija Haris 400 DKK