Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  .SPISAK UPLATA DO SADA:
  1.Raja sa pijace Grbavica – uplatila Jasmina 120 KM
  2. Elvira 78,82 KM
  3. Omeragic Dijana 50 KM
  4.Aida Ajanovic 50 KM